ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σελλών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τύρια από την κοινότητα Μπαουσιών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από την κοινότητα Κερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λωζανά αποσπάται από την κοινότητα Κερασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ανδρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτοπούλα αποσπάται από την κοινότητα Αρτοπούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ασπροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ασπροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Βαλανιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Βαλανιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωτικόν αποσπάται από την κοινότητα Ζωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ζωτικόν αποσπάται από την κοινότητα Ζωτικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταμάχη αποσπάται από την κοινότητα Καταμάχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Καταμάχης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούλμου αποσπάται από την κοινότητα Κουμαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από την κοινότητα Κουμαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από την κοινότητα Λίππας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίππα αποσπάται από την κοινότητα Λίππας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λίππα αποσπάται από την κοινότητα Λίππας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαγαίοι αποσπάται από την κοινότητα Μπαουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυζωαίοι αποσπάται από την κοινότητα Μπαουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαουσιοί αποσπάται από την κοινότητα Μπαουσιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλογρανίτσα αποσπάται από την κοινότητα Παρδαλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρδαλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Παρδαλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Πλατανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σενίκον αποσπάται από την κοινότητα Σενίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δομολεσσά αποσπάται από την κοινότητα Σενίκου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ασπροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάτω Λίππα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Λίππα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μπαουσιοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Πηλογρανίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Παλιουρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Σενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μπούλμου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Αρτοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Δομολεσσά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ανάληψη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ζωτικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Παρδαλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάτω Ζωτικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κάτω Ασπροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κολυζωαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Λωζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Μπαγαίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Κακόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Τύρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Καταμάχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο οικισμός Βαλανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωδώνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv