ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σιλάνων (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παραπράσταινα

Ο οικισμός Μεσδάνι προσαρτάται στο δήμο Σιλάνων

Ο οικισμός Παληοχώρι προσαρτάται στο δήμο Σιλάνων

Ο οικισμός Εκήμ Βελέσι προσαρτάται στο δήμο Σιλάνων

Ο οικισμός Ριζάβα προσαρτάται στο δήμο Σιλάνων

Ο οικισμός Μερίχοβον προσαρτάται στο δήμο Σιλάνων

Ο οικισμός Καλογριανά προσαρτάται στο δήμο Σιλάνων

Ο οικισμός Ράκοβα προσαρτάται στο δήμο Σιλάνων

Ο οικισμός Κόρδα προσαρτάται στο δήμο Σιλάνων

Ο οικισμός Βάναρη προσαρτάται στο δήμο Σιλάνων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τρικκάλων και υπάγεται στο νομό Καρδίτσης

Δ. Σιλάνων (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Καρδίτσης από το νομό Τρικκάλων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Καρδίτσης και υπάγεται στο νομό Τρικάλων

Δ. Σιλάνων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τρικάλων από το νομό Καρδίτσης

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μεσδάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσδανίου

Ο οικισμός Καλογριανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλογριανών

Ο οικισμός Βάναρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάναρης

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληοχωρίου

Ο οικισμός Παραπράσταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραπρασταίνης

Ο οικισμός Εκήμ Βελέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Εκήμ Βελεσίου

Ο οικισμός Μερίχοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεριχόβου

Ο οικισμός Κόρδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βάναρης

Ο οικισμός Ριζάβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παληουρίου

Ο οικισμός Ράκοβα ή Ράκοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσκινά

Το όνομα του οικισμού Ράκοβα του δήμου διορθώνεται σε Ράκοβα ή Ράκοβον

Ο δήμος καταργείται

Δ. Σελλάνων (Καρδίτσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Προάστιον από την κοινότητα Προαστίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Τριάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογριανά αποσπάται από την κοινότητα Καλογριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρδα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Πεδινού και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Προάστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλαμά

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλαμά

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλαμά

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλαμά

Ο οικισμός Κόρδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλαμά

Ο οικισμός Καλογριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παλαμά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv