ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Εσπερίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αυλιώτες

Ο οικισμός Γαρνάδες προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Κουκνικάδες προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Σιδάρι προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

Ο οικισμός Περουλάδες προσαρτάται στο δήμο Εσπερίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Σιδάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιπαγιτών

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βελονάδες από την κοινότητα Βελονάδων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Δούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από την κοινότητα Αγραφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγραφών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από την κοινότητα Αντιπερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Αυλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από την κοινότητα Βαλανείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από την κοινότητα Βελονάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από την κοινότητα Βελονάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από την κοινότητα Βελονάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από την κοινότητα Καβαλλουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Καρουσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από την κοινότητα Καρουσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από την κοινότητα Καρουσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από την κοινότητα Καρουσάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από την κοινότητα Περουλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από την κοινότητα Σιδαρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Μέγα Υδρί προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Περουλάδων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μέγα Υδρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv