ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παρελείων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γιαννάδες

Ο οικισμός Ρόπα προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Μάρμαρον προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Κανακάδες προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Πέλεκας προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Βάτος προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

Ο οικισμός Κοκκίνι προσαρτάται στο δήμο Παρελείων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσοχωριτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαρμάρου

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννάδων

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμάρου

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρμάρου

Ο οικισμός Ρόπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γιαννάδων

Ο οικισμός Κοκκίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πέλεκα

Ο δήμος καταργείται

Δ. Παρελίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κοκκίνιον από την κοινότητα Κοκκινίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από την κοινότητα Άφρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Άφρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Άφρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από την κοινότητα Βάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από την κοινότητα Γιαννάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από την κοινότητα Γιαννάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από την κοινότητα Κανακάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από την κοινότητα Κομπιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από την κοινότητα Μαρμάρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από την κοινότητα Πέλεκα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από την κοινότητα Σιναράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από την κοινότητα Σιναράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από την κοινότητα Σιναράδων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοκκίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv