ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ελειού - Πρόνων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πάστρα από την κοινότητα Πάστρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ειρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από την κοινότητα Αργινίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από την κοινότητα Βαλεριάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από την κοινότητα Βαλεριάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από την κοινότητα Βαλεριάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από την κοινότητα Μαρκοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από την κοινότητα Μαρκοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Μαρκοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από την κοινότητα Μαυράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από την κοινότητα Ξενοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από την κοινότητα Ξενοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Ξενοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από την κοινότητα Πάστρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από την κοινότητα Σκάλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από την κοινότητα Χιονάτων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σπαθί του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Φανιές προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σκάλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv