ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παλικής (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ληξούρι από το δήμο Ληξουρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο Ληξουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Θέκλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Θέκλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από την κοινότητα Αθέρος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από την κοινότητα Δαμουλιανάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από την κοινότητα Καμιναράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από την κοινότητα Καμιναράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από την κοινότητα Κατωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από την κοινότητα Κατωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Κατωγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από την κοινότητα Κοντογενάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από την κοινότητα Κουβαλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Κουβαλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από την κοινότητα Μονοπολάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από την κοινότητα Μονοπολάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από την κοινότητα Μονοπολάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από την κοινότητα Ριφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από την κοινότητα Σκινέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από την κοινότητα Σκινέως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από την κοινότητα Σουλλάρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από την κοινότητα Φαβατάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από την κοινότητα Χαβδάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Χαβριάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από την κοινότητα Χαβριάτων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Λόγγος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ληξουρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βλυχάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Παρισάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ρίφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μονοπολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σκινέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δελαπορτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μονή Κηπουραίων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φαβατάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δαμουλιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βουνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σουλλάροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Χαβριάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κοντογενάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Χαβδάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Βαρδιάνοι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λέπεδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ληξούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καμιναράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κουβαλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μαντζαβινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λουκεράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αθέρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μιχαλιτσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv