ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σάμης (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάμη από την κοινότητα Σάμης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από την κοινότητα Γριζάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από την κοινότητα Γριζάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Καραβομύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από την κοινότητα Πουλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από την κοινότητα Πυργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από την κοινότητα Χαλιωτάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σάμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάμη από το δήμο Κεφαλονιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κονιδαράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιλιθριάς αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικιάδες αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρύ αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλουράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γριζάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάγγανος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεντουράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιάς αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουλιάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρικάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διγαλέτον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσοβούνια αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιτάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραπανίτικα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεφαρανάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοθρέας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόμυλος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελεντάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκουλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγλί αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστερίς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόδιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιωτάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαμαρελλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άπασα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματσουκάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωρός (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερμενάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλικερή αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φισκάρδον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρετή αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv