ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ασκίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καλονέρι από την κοινότητα Καλονερίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαλατινή αποσπάται από την κοινότητα Γαλατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εράτυρα αποσπάται από την κοινότητα Ερατύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάματα αποσπάται από την κοινότητα Ναμάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκάνος αποσπάται από την κοινότητα Πελεκάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σισάνιον αποσπάται από την κοινότητα Σισανίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πελεκάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Εράτυρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Γαλατινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Νάματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Καλονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Σισάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv