ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βέλου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βέλον από το δήμο Βέλου-Νεράντζης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ελληνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από την κοινότητα Κοκκωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήναι αποσπάται από την κοινότητα Κρηνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πουλλίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στιμάγκα αποσπάται από την κοινότητα Στιμάγκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από την κοινότητα Ταρσινών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από το δήμο Βέλου-Νεράντζης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο Βέλου-Νεράντζης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πουλλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Στιμάγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Βέλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Ελληνοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Κρήναι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv