ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δρυμαλίας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χαλκείον από την κοινότητα Χαλκείου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λυγαρίδια αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνερμος αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αζάλας αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάκι αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδώ αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απέραθος αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αη Γιάννης Λευκώνης αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από την κοινότητα Απεράθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρβουριά αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαριώνας αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιασσός αποσπάται από την κοινότητα Δαμαριώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από την κοινότητα Δανακού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από την κοινότητα Κεραμωτής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνίς αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλό αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρίσης αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίλια Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κορωνίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργοκοιλιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Κορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιώνας αποσπάται από την κοινότητα Κορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσιπάπη αποσπάται από την κοινότητα Κορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρωνος αποσπάται από την κοινότητα Κορώνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίφωνες αποσπάται από την κοινότητα Μονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από την κοινότητα Μονής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από την κοινότητα Σκαδού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από την κοινότητα Φιλοτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαντός αποσπάται από την κοινότητα Φιλοτίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Χαλκείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Χαλκείου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αη Γιάννης Λευκώνης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αζάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Καλαντός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Δανακός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Δαμαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Δαμαριώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Απόλλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μουτσούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αργοκοιλιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Λυγαρίδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κλειδώ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κανάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ατσιπάπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κεραμωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κορωνίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Απέραθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Πάνερμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Σίφωνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Βουρβουριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μονή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Σκαδόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Χαλκείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Μυρίσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Χίλια Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Φιλότιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αγιασσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Φαρακλό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Κόρωνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Λιώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv