ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Υδρούσας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαύριον από την κοινότητα Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμμόλοχος αποσπάται από την κοινότητα Αμολόχου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαύριο αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχόλη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Απροβάτου αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Απροβάτου αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλικάδρος αποσπάται από την κοινότητα Απροβάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατένι αποσπάται από την κοινότητα Αρνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρνάς αποσπάται από την κοινότητα Αρνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρέματα αποσπάται από την κοινότητα Αρνά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από την κοινότητα Βιταλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιτάλι αποσπάται από την κοινότητα Βιταλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπρί αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από την κοινότητα Γαυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατάκοιλος αποσπάται από την κοινότητα Κατακοίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από την κοινότητα Κατακοίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατένη Κατακοίλου αποσπάται από την κοινότητα Κατακοίλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάρι αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρίδι αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάρτες αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακροτάνταλο αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερμηγκιές αποσπάται από την κοινότητα Μακροταντάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από την κοινότητα Μπατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από την κοινότητα Μπατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στιβάρι αποσπάται από την κοινότητα Μπατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμασκηνός αποσπάται από την κοινότητα Μπατσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπολη αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Φελλός αποσπάται από την κοινότητα Φελλού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Φελλός αποσπάται από την κοινότητα Φελλού και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Η ονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Αμολόχου του δήμου διορθώνεται σε Αμμολόχου

Ο νέος οικισμός Ακαμάτης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Γάιδαρος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Μεγάλο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Πλατύ (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Πράσσο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Ο νέος οικισμός Τουρλίτης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γαυρίου

Το όνομα του οικισμού Αμόλοχος του δήμου διορθώνεται σε Αμμόλοχος

Το όνομα του οικισμού Γαύριον του δήμου διορθώνεται σε Γαύριο

Το όνομα του οικισμού Άνω Γαύριον του δήμου διορθώνεται σε Άνω Γαύριο

Το όνομα του οικισμού Άνω Απρόβατον του δήμου διορθώνεται σε Άνω Απροβάτου

Το όνομα του οικισμού Κάτω Απρόβατον του δήμου διορθώνεται σε Κάτω Απροβάτου

Το όνομα του οικισμού Αλικάνδρον του δήμου διορθώνεται σε Αλικάδρος

Το όνομα του οικισμού Καλαμάκιον του δήμου διορθώνεται σε Καλαμάκι

Το όνομα του οικισμού Κούτσιον του δήμου διορθώνεται σε Κούτσι

Το όνομα του οικισμού Αρνάς του δήμου διορθώνεται σε Άρνη

Το όνομα του οικισμού Ατένη του δήμου διορθώνεται σε Ατένι

Το όνομα του οικισμού Ρεύματα του δήμου διορθώνεται σε Ρέματα

Το όνομα του οικισμού Ατένη Κατακοίλου του δήμου διορθώνεται σε Ατένι Κατακοίλου

Το όνομα του οικισμού Μακροτάνταλον του δήμου διορθώνεται σε Μακροτάνταλο

Το όνομα του οικισμού Βαρίδιον του δήμου διορθώνεται σε Βαρίδι

Το όνομα του οικισμού Καλυβάριον του δήμου διορθώνεται σε Καλυβάρι

Το όνομα του οικισμού Παλαιστό του δήμου διορθώνεται σε Παλαιστού

Το όνομα του οικισμού Παλαιόπολις του δήμου διορθώνεται σε Παλαιόπολη

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Γαύριο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Γάιδαρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μακροτάνταλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Γαύριο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άρνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Παλαιόπολη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Τουρλίτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κουμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μερμηγκιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κάτω Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ακαμάτης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κυπρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Πράσσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Πλατύ (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μεγάλο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Επάνω Φελλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αγία Ελεούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μπατσί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αμμόλοχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κατάκοιλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Σχόλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Καλυβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Μονή Ζωοδόχου Πηγής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Γίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ρέματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Δαμασκηνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Αλικάδρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Καλαμάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Στιβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βαρίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ατένι Κατακοίλου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Βιτάλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Χάρτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Ατένι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κάτω Φελλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Άνω Απροβάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο οικισμός Κάτω Απροβάτου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άνδρου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv