ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κροκεών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κροκεαί από την κοινότητα Κροκεών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κουμάνοι αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Βασιλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από την κοινότητα Δαφνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από την κοινότητα Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από την κοινότητα Κροκεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από την κοινότητα Λάγιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από την κοινότητα Λάγιου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από την κοινότητα Λάγιου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βαλτάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Λάγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Κουμάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Βασιλάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Φάρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Ασήμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Δαφνί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Κροκεαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Γλώσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv