ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Οιτύλου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρεόπολις από το δήμο Αρεοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από το δήμο Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Διρού αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκλέζι αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελούσι αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο Διρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρέα αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από το δήμο Οιτύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από την κοινότητα Αλίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από την κοινότητα Αλίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα Αλίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεοντάκης αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλιά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθιά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μπουλαριών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από την κοινότητα Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάποι αποσπάται από την κοινότητα Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιαναί αποσπάται από την κοινότητα Βάθειας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από την κοινότητα Γερολιμένος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερολιμήν αποσπάται από την κοινότητα Γερολιμένος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοίτα αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρδενίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κοίτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγουδιαί αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από την κοινότητα Κούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσικκαλιά αποσπάται από την κοινότητα Τσικκαλιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συχαλάσματα αποσπάται από την κοινότητα Τσικκαλιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουντανίστικα αποσπάται από την κοινότητα Τσικκαλιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτράφιον αποσπάται από την κοινότητα Τσικκαλιών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Αρχιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοίτας

Ο νέος οικισμός Σκάλα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαχού

Ο νέος οικισμός Αβραμιάνικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Γέρμας

Ο νέος οικισμός Μπουτσελιάνικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καρέας

Ο νέος οικισμός Αγία Κυριακή προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κούνου

Ο νέος οικισμός Μερμυγκιάνικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μίνας

Ο νέος οικισμός Καμπινάρες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου Διρού

Ο νέος οικισμός Μαρματσούκα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου Διρού

Ο νέος οικισμός Ξεπαπαδιάνικα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου Διρού

Ο νέος οικισμός Ξερόλακκος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Τσικκαλιών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κηπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Καρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νόμια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νέον Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γερολιμήν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πάγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καλόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Τροχάλακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Γαρδενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Οίτυλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Τσικκαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άνω Γαρδενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αρεόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Συχαλάσματα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αρχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άλικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κοτράφιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μιαναί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κάποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βαθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γιαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άνω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αρφίγκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δρυ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Μπουλαριοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μπουτσελιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μερμυγκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μαρματσούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αβραμιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μάραθος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γκλέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καμπινάρες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ξεπαπαδιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βελούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λεοντάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Λαγουδιαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Γέρμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Μουντανίστικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Οχιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Βάθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κεχριάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καλοννοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κούνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Κοίτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Πύργος Διρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καρέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Καραβοστάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Χοτάσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Ψίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικής Μάνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv