ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ενιππέα (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μέγα Ευύδριον από την κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βασιλής αποσπάται από την κοινότητα Βασιλή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κατωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κατωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από την κοινότητα Κρήνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από την κοινότητα Πολυνερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Σταυρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υπέρεια αποσπάται από την κοινότητα Υπερείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Υπέρεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Πυργάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Αύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Λόφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Πολυνέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Μέγα Ευύδριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ανωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Βασιλής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv