ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καλαρρυτών (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλαρρύται

Ο οικισμός Ματσούκι προσαρτάται στο δήμο Καλαρρυτών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας ή Βιλίτσης προσαρτάται στο δήμο Καλαρρυτών

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Καλαρρύται αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλαρρυτών

Ο οικισμός Ματσούκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματσουκίου

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας ή Βιλίτσης του δήμου καταργείται.

Κ. Καλαρρυτών (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλαρρύται από το δήμο Καλαρρυτών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Καλαρρυτών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μυστράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλαρρυτών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλαρρύται της κοινότητας διορθώνεται σε Καλλαρίται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλλαριτών

Κ. Καλλαριτών (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλαρρυτών

20/11/1962

Το όνομα του οικισμού Καλλαρίται της κοινότητας διορθώνεται σε Καλαρίται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλαριτών

Κ. Καλαριτών (Ιωαννίνων)

20/11/1962

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλλαριτών

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

Η ονομασία του Τοπικού Διαμερίσματος Καλαριτών της κοινότητας διορθώνεται σε Καλαρρυτών

Το όνομα του οικισμού Καλαρίται της κοινότητας διορθώνεται σε Καλαρρύται

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλαρρυτών

Κ. Καλαρρυτών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 215Α - 09/11/2004

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλαριτών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλαρρύται αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv