ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πολυδάμαντα (Λαρίσης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βαμβακού από την κοινότητα Βαμβακούς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από την κοινότητα Αμπελείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σερίφης αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδράκι αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δασόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Δασολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Δασολόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερέτρια αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργιθέα αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Ερετρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Βασιλικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλάδες αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρήγαιον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδαμείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυδάμειον αποσπάται από την κοινότητα Πολυδαμείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από την κοινότητα Ρευματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτόχωρον αποσπάται από την κοινότητα Σιτοχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Σκοτούσσα αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θετίδειον αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άνω Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ξυλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Σερίφης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Δασόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κάτω Βασιλικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ρήγαιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Δενδράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ασπρόγεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Σιτόχωρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ερέτρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Αργιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Βαμβακού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Κάτω Δασόλοφος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Θετίδειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Πολυδάμειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άνω Σκοτούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Αμπελεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαρσάλων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv