ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ερεσού - Αντίσσης (Λέσβου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ερεσός από το δήμο Ερεσού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο Ερεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Αντίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από την κοινότητα Βατούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από την κοινότητα Βατούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από την κοινότητα Μεσοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από την κοινότητα Μεσοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από την κοινότητα Πτερούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από την κοινότητα Σιγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Σιγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από την κοινότητα Χιδήρων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πόχης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αντίσσης

Ο νέος οικισμός Χλιαρά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ερεσού

Ο νέος οικισμός Χριστός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ερεσού

Ο νέος οικισμός Ψίνια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ερεσού

Ο νέος οικισμός Ποδαράς προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσοτόπου

Ο νέος οικισμός Χρούσος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μεσοτόπου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ταβάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Γαββαθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λυγερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μεγαλονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Τζίθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άντισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πτερούντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σίγριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Χίδηρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παραλία Ερεσσού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ρεύμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ερεσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Χρούσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ποδαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ψίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μεσότοπον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Χλιαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πόχης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Βατούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv