ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ελλομένου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κατωχώρι

Ο οικισμός Χαραδιάτικα προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Φτερνό προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Πόρος προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Άλατρον προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος προσαρτάται στο δήμο Ελλομένου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Ελλομένου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Ελλομένου (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Λευκάδος

Ο οικισμός Χαραδιάτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαραδιατίκων

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατωχωρίου

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πόρου

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαραδιατίκων

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατωχωρίου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ελλομένου (Λευκάδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νυδρί από την κοινότητα Νυδρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαυκερή αποσπάται από την κοινότητα Βαυκερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχόν αποσπάται από την κοινότητα Βλυχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γένιον αποσπάται από την κοινότητα Βλυχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κατωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Λευκάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Νυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημοσάρι αποσπάται από την κοινότητα Νυδρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από την κοινότητα Πόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από την κοινότητα Φτερνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από την κοινότητα Χαραδιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραδιάτικα αποσπάται από την κοινότητα Χαραδιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από την κοινότητα Χαραδιατίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιγιάλιον αποσπάται από την κοινότητα Πλατυστόμων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατύστομα αποσπάται από την κοινότητα Πλατυστόμων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Δημοσάρι του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Δεσίμι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κατωχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Βαυκερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Γένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κατωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Νυδρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Βλυχόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Περιγιάλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Νεοχώρι Λευκάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Φτερνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Μικρός Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πλατύστομα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Χαραδιάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Άλατρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Μαδουρή (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Δεσίμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Εκτύπωση  Αρχείο csv