ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αργαλαστής (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αργαλαστή από την κοινότητα Αργαλαστής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πάου αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεφόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάλτση αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χόρτον αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυριοβρύτη αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αργαλαστής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Μετοχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξινόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Ξινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα Ξινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αργαλαστή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πάου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Ξινόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πάλτση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Λεφόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Χόρτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μυριοβρύτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv