ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αφετών (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Νεοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αφέται αποσπάται από την κοινότητα Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αφετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Καλαμακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπινού αποσπάται από την κοινότητα Λαμπινούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβόχια αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκή αποσπάται από την κοινότητα Συκής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Συκή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άφυσσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Λαμπινού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Αφέται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Ζερβόχια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv