ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πραμάντης (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Μελισσουργοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσουργών

Ο οικισμός Πράμαντα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πραμάντων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πραμάντων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πράμαντα από το δήμο Πραμάντης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιόπολα προσαρτάται στην κοινότητα Πραμάντων

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Πραμάντων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τσιόπολα της κοινότητας διορθώνεται σε Τσόπελα

Αναγνώριση του οικισμού Φράξος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πραμάντων

Αναγνώριση του οικισμού Κομματάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πραμάντων

Αναγνώριση του οικισμού Χριστοί και προσάρτησή του στην κοινότητα Πραμάντων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πράμαντα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πραμάντων

Ο οικισμός Τσόπελα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Χριστοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Κομματάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv