ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σηπιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαύκος

Ο οικισμός Προμύριον προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

Ο οικισμός Μηλίνα προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Πλατανιά προσαρτάται στο δήμο Σηπιάδος

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λαρίσης και υπάγεται στο νομό Μαγνησίας

Δ. Σηπιάδος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μαγνησίας από το νομό Λαρίσης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μαγνησίας και υπάγεται στο νομό Λαρίσης

Δ. Σηπιάδος (Λαρίσης)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λαρίσης από το νομό Μαγνησίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προμυρίου

Ο οικισμός Λαύκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαύκου

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαύκου

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαύκου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Σηπιάδος (Μαγνησίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λαύκος από την κοινότητα Λαύκου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν αποσπάται από την κοινότητα Λαύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα Μηλίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρη Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Μηλίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούσγες αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοδίνι αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατριχώρι αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρόχαλα αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύρη αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μορτιά αποσπάται από την κοινότητα Προμυρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άγιοι Απόστολοι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λαύκου

Ο νέος οικισμός Χονδρή Άμμος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λαύκου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μορτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Προμύριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Λαύκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μαύρη Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Βοδίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μηλίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πατριχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Πηγαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μούσγες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Τρόχαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Λύρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κουκουλαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Μικρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Χονδρή Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο οικισμός Κυδωνιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νοτίου Πηλίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv