ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αετού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κοπανάκιον από την κοινότητα Κοπανακίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτίκι αποσπάται από την κοινότητα Αρτικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από την κοινότητα Καμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσερτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κοπανακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Κοπανακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα Πολυθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σιτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκορρίζιον αποσπάται από την κοινότητα Γλυκορριζίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αρτίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Νέα Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Τσερτσαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Γλυκορρίζιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ριζοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κεφαλόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κοπανάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv