ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραφταναίων (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραφταναίοι από το δήμο Αγνάντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης και υπάγεται στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων

Κ. Ραφταναίων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων από την επαρχία Άρτης και Τζουμέρκων του νομού Άρτης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κουμουρούσια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Λιναρίστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Καθιστόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Πρέβεζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Παλληκάριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιομοχούστιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Μυλοκοπειόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Μεγάλη Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Ζαλούχος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Βουνόρεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Φράξος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

07/04/1951

Ο οικισμός Καθιστόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουμουρούσια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λιναρίστα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ρούγα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

Αναγνώριση του οικισμού Καλόγεροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ραφταναίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Ζαλούχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Μυλοκοπειόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Παλληκάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Πρέβεζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Καλόγεροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Ραφταναίοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Παλαιομοχούστιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Μεγάλη Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Βουνόρεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Ο οικισμός Ρούγα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πραμάντων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv