ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ανδανίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Διαβολίτσιον από την κοινότητα Διαβολιτσίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Αγριλοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Αγριλοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μέλπεια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Δασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσύλλας αποσπάται από την κοινότητα Δεσύλλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Διαβολιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας αποσπάται από την κοινότητα Διαβολιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλέκτρα αποσπάται από την κοινότητα Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνάσιον αποσπάται από την κοινότητα Καρνασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μέλπεια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Μελπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από την κοινότητα Κεντρικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από την κοινότητα Κωνσταντίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανα αποσπάται από την κοινότητα Κωνσταντίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από την κοινότητα Μάλτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Μάνδρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από την κοινότητα Μαντζαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από την κοινότητα Παραπουγκίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Διαβολίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άνω Μέλπεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Δεσύλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κάτω Μέλπεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Καρνάσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Ηλέκτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Πλάτανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv