ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αριστομένους (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αριστομένης από την κοινότητα Αριστομένους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από την κοινότητα Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βούταινα αποσπάται από την κοινότητα Βουταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρενα αποσπάται από την κοινότητα Βουταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βούταινα αποσπάται από την κοινότητα Βουταίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διόδια αποσπάται από την κοινότητα Διοδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλυκάδα αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτίφαρης αποσπάται από την κοινότητα Κουτίφαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από την κοινότητα Πελεκανάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πλατανόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Πουλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλίτσι αποσπάται από την κοινότητα Πουλιτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από την κοινότητα Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοφόρα αποσπάται από την κοινότητα Στρεφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από την κοινότητα Στρεφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από την κοινότητα Μάνεση και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χρυσοφόρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αριστομένης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μάκρενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πουλίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Περδικόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Διόδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κάτω Βούταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Άνω Βούταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κουτίφαρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κουλυκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv