ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αυλώνα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σιδηρόκαστρο από την κοινότητα Σιδηροκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγαλιανή αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλών αποσπάται από την κοινότητα Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα Αυλώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βανάδα αποσπάται από την κοινότητα Βανάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από την κοινότητα Ελαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλίτσαινα αποσπάται από την κοινότητα Καλιτσαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από την κοινότητα Καλού Νερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλόν Νερόν αποσπάται από την κοινότητα Καλού Νερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από την κοινότητα Καλού Νερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Πλατανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα Προδρόμου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Παλιοβλασσάδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγαλιανής

Ο νέος οικισμός Βουνάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλού Νερού

Ο νέος οικισμός Μάρμαρο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλού Νερού

Ο νέος οικισμός Στάση Σιδηροκάστρου προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Καλού Νερού

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αυλώνος

Δ. Αυλώνος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 217Α - 18/09/2002

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Αυλώνα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αυλών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αγαλιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Σιδηρόκαστρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Στάση Σιδηροκάστρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βλασσάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Άνω Καλόν Νερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Φόνισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Καλίτσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βανάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Παλιοβλασσάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Αγιαννάκης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv