ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θουρίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Θουρία από την κοινότητα Θουρίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αίθαια αποσπάται από την κοινότητα Αιθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γαρδικίου αποσπάται από την κοινότητα Αμφείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άμφεια αποσπάται από την κοινότητα Αμφείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Άμφεια αποσπάται από την κοινότητα Αμφείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από την κοινότητα Ανθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίπεια αποσπάται από την κοινότητα Ανθείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρομάνη αποσπάται από την κοινότητα Μικρομάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιανή αποσπάται από την κοινότητα Πολιανής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αίθαια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Μονή Γαρδικίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άνθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Αίπεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Πολιανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Θουρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Κάτω Άμφεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Άνω Άμφεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Μικρομάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv