ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιθώμης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαυρομμάτι

Ο οικισμός Σιμίζα προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Σιάμαρη προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Μπέτσι προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Γκολέμι προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Μήλα αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούμι αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαληνός αποσπάται από το δήμο Βαλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντιά αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγκανιακό αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραΐνα αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγάρενα αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δαλακλή αποσπάται από το δήμο Υαμείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Ξηροκάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Ράδου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Πουλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αριστομένους

Ο οικισμός Κάτω Δαλακλή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βουρνάζι αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάμπασα αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λέζι αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαλακλή προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 11Α - 17/04/1873

Ο οικισμός Χασάμπασα ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαυρομμάτι ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μπέτσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γκολέμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλογερόρραχι προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Νεοχώρι Ιθώμης προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 20Α - 26/02/1881

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χασάμπασα στον οικισμό Μαυρομμάτι

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λακακούκια προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Κάστρο προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Πετράλωνο προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βασιλικόν προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Σαρδελέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Ιθώμης

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μήλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μήλα

Ο οικισμός Λούμι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λούμι

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερμπίστης ή Ζερμπισίων

Ο οικισμός Κεφαληνός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κεφαληνού

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαυρομματίου Ιθώμης

Ο οικισμός Μαγκανιακό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγκανιακού

Ο οικισμός Δραΐνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δράϊνας

Ο οικισμός Νεοχώρι Ιθώμης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Ιθώμης

Ο οικισμός Χασάμπασα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χασάμπασα

Ο οικισμός Πεντιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεντιάς

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνεση

Ο οικισμός Δαλακλή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνεση

Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρτερολίου

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μήλα

Ο οικισμός Κάστρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μήλα

Ο οικισμός Χρύσοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λούμι

Ο οικισμός Λακακούκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερμπίστης ή Ζερμπισίων

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κεφαληνού

Ο οικισμός Σιμίζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης

Ο οικισμός Ζαγάρενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαγκανιακού

Ο οικισμός Καλογερόρραχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανδρούσης

Ο οικισμός Λέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χασάμπασα

Ο οικισμός Βουρνάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χασάμπασα

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεντιάς

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεντιάς

Ο οικισμός Σιάμαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεντιάς

Ο οικισμός Σαρδελέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεντιάς

Ο οικισμός Κούρταλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρτερολίου

Ο οικισμός Πιπερίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρτερολίου

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρτερολίου

Ο οικισμός Πηλαλίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καρτερολίου

Το όνομα του οικισμού Μοσχούριον του δήμου διορθώνεται σε Μοσχοχώρι

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βαλύρα από την κοινότητα Βαλύρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αριστοδήμειον αποσπάται από την κοινότητα Αριστοδημείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρσινόη αποσπάται από την κοινότητα Αρσινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από την κοινότητα Ζερμπισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κογχύλιον αποσπάται από την κοινότητα Ζερμπισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλινός αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπαινα αποσπάται από την κοινότητα Λαμπαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσότοπος αποσπάται από την κοινότητα Ρευματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από την κοινότητα Ρευματιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βουλκάνου αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομματίου Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 106Α - 13/05/2002

To Τοπικό Διαμέρισμα Μαυρομματίου Ιθώμης του δήμου μετονομάζεται σε Αρχαίας Μεσσήνης

Ο οικισμός Μαυρομμάτι του δήμου μετονομάζεται σε Αρχαία Μεσσήνη

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρσινόη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κογχύλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Λάμπαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χρυσότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αριστοδήμειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Βαλύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αρχαία Μεσσήνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μονή Βουλκάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κεφαλινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv