ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λουτρού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λουτρόν από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αράπης αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρακιά αποσπάται από το δήμο Ιδομένης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κρίκελλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρού

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρού

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Λουτρού (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Λουτρού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/10/1940

Ο οικισμός Αράπης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 184Α - 22/08/1968

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λουτρόν στον οικισμό Κρίκελλος

05/04/1981

Ο οικισμός Λουτρόν της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρίκελλος της κοινότητας

Ο οικισμός Ξηρακιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρίκελλος της κοινότητας

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κρίκελλος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρίκελλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ξηράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv