ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λεύκτρου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πύργος Λεύκτρου

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Λεύκτρον προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Σελίνιτσα προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λοσνά αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελίστια αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο Πέφνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρμπελέα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθιάνικα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαγριάνικα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσνα αποσπάται από το δήμο Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτήφαρη αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμάνι αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβήνα αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Πολυάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο Πολυάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολιάνα αποσπάται από το δήμο Πολυάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου αποσπάται από το δήμο Καστανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πύργος Λεύκτρου στον οικισμό Πλάτσα

Δ. Λεύκτρου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κουμάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Κωνσταντίνου του δήμου καταργείται.

Δ. Λεύκτρου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Σελίστια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μηλέα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Χώρα προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Πιάλα προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Στούπα προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Λεύκτρου (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Λεύκτρου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Πύργος Λεύκτρου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύργου

Ο οικισμός Φαγριάνικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαγριανίκων

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλάτσης

Ο οικισμός Κουτήφαρη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτήφαρη

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκάδας

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραχήλας

Ο οικισμός Πολιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολιάνας

Ο οικισμός Σελίνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σελινίτσης

Ο οικισμός Κάτω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ρηγγλίων

Ο οικισμός Πιάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αραχώβης

Ο οικισμός Λεύκτρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Στούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Γαρμπελέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαγριανίκων

Ο οικισμός Ξανθιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαγριανίκων

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φαγριανίκων

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλάτσης

Ο οικισμός Λοσνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλάτσης

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτήφαρη

Ο οικισμός Σβήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτήφαρη

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελινίτσης

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σελινίτσης

Ο οικισμός Άνω Ρήγγλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ρηγγλίων

Ο οικισμός Ίσνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ρηγγλίων

Ο δήμος καταργείται

Δ. Λεύκτρου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρδαμύλη από την κοινότητα Καρδαμύλης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νίκων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νίκωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Εξωχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από την κοινότητα Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαλάμαι αποσπάται από την κοινότητα Θαλαμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμύλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυόπη αποσπάται από την κοινότητα Καρυοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Καρυοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Λαγκάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυβέλεια αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από την κοινότητα Νομιτσή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από την κοινότητα Πλάτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Πλάτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από την κοινότητα Πλάτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Προάστιον αποσπάται από την κοινότητα Προαστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Προαστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προάστιον αποσπάται από την κοινότητα Προαστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ρίγκλια αποσπάται από την κοινότητα Ριγκλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίγκλια αποσπάται από την κοινότητα Ριγκλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ριγκλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από την κοινότητα Σαϊδόνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από την κοινότητα Τραχήλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιατραίικα αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα Τσερίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Λεύκτρου αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκτρον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στούπα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρδαμύλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Νέον Προάστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Τσέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Γιατραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ζαχαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πεδινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καλαμίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πύργος Λεύκτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Προάστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Θαλάμαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καλύβαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Σαϊδόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ρίγκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άνω Ρίγκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Λεύκτρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κυβέλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Νίκων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Στούπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Εξωχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καρυοβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Δρυόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δυτικής Μάνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv