ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Οιχαλίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μερόπη από την κοινότητα Μερόπης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανδανία αποσπάται από την κοινότητα Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από την κοινότητα Κατσαρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρός αποσπάται από την κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλλαγή αποσπάται από την κοινότητα Μερόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μούστα αποσπάται από την κοινότητα Μερόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οιχαλία αποσπάται από την κοινότητα Οιχαλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκον αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιές αποσπάται από την κοινότητα Πεύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιάμον αποσπάται από την κοινότητα Σιάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολάκι αποσπάται από την κοινότητα Σολακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από την κοινότητα Φίλια και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Διαβολίτσιον αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι Γαράντζας αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντζάρι αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βράχος αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπούγκι αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωνσταντίνοι αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μέλπεια αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλόβουνον αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεσύλλας αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δασοχώρι αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλτα αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μέλπεια αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρνάσιον αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηλέκτρα αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεντρικόν αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανα αποσπάται από το δήμο Ανδανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πέτρος αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μάλθη αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δώριον αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυψέλη αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούβελας αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μέρη αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάλθη αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκλας αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δώριον αποσπάται από το δήμο Δωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέδα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρριζον αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκληρός αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρο αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κροντηρές αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολίχνη αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιρρόη αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίλα αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλαίικα αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Ιθώμης αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιγαλάς αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενύκλαρος αποσπάται από το δήμο Μελιγαλά και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μερόπη στον οικισμό Μελιγαλάς

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Πανοχώρι και προσάρτησή του στο δήμο Οιχαλίας

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Ρούγα και προσάρτησή του στο δήμο Οιχαλίας

Αναγνώριση του οικισμού Τσουράκι και προσάρτησή του στο δήμο Οιχαλίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv