ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πεταλιδίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πεταλίδιον από την κοινότητα Πεταλιδίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από την κοινότητα Δάρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάρα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Δροσιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Καρποφόρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρποφόρα αποσπάται από την κοινότητα Καρποφόρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από την κοινότητα Καστανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανέικα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από την κοινότητα Λυκίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύκισσα αποσπάται από την κοινότητα Λυκίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνάντιο αποσπάται από την κοινότητα Λυκίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από την κοινότητα Μαθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθία αποσπάται από την κοινότητα Μαθίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Νερομύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα Πανιπερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανιπέριον αποσπάται από την κοινότητα Πανιπερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φόροι αποσπάται από την κοινότητα Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζάνες αποσπάται από την κοινότητα Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Χελωναριά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αχλαδοχωρίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αχλαδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Λύκισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πεταλίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Χελωναριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Μαθία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αγνάντιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πανέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καρποφόρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Τζάνες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Άνω Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Πανιπέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο οικισμός Φόροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεσσήνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv