ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Είρας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αμπελιώνα

Ο οικισμός Παλάτος προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Μαρίνα προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Κακαλέτρι προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Στάσιμον προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Δέλγα προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Μπέρεκλα προσαρτάται στο δήμο Είρας

Ο οικισμός Άγιος Σώστης προσαρτάται στο δήμο Είρας

09-12-1840

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Δέλγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Μπέρεκλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέδα από την κοινότητα Νέδας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελιώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από την κοινότητα Κακαλετρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Κακαλετρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Πέτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκληρός αποσπάται από την κοινότητα Σκληρού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από την κοινότητα Στασίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από την κοινότητα Συρρίζου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρριζον αποσπάται από την κοινότητα Συρρίζου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Νέδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Κακαλέτρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σύρριζον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Σκληρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο οικισμός Αμπελιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιχαλίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv