ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τριπύλας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραπτόπουλον από την κοινότητα Ραπτοπούλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλογερέσι αποσπάται από την κοινότητα Καλογερεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαντζουνάτον αποσπάται από την κοινότητα Λαντζουνάτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από την κοινότητα Λυκουδεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λυκουδέσιον αποσπάται από την κοινότητα Λυκουδεσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιά Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Ραπτοπούλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από την κοινότητα Ροδιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σελλάς αποσπάται από την κοινότητα Σελλά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνυδρον αποσπάται από την κοινότητα Σελλά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από την κοινότητα Τριπύλας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 36Α - 16/02/2006

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριπύλης

Κ. Τριπύλης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 36Α - 16/02/2006

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τριπύλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παλαιά Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ροδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Σελλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Άνυδρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Τριπύλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Λαντζουνάτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ραπτόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κλωνίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Λυκουδέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Καλογερέσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv