ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιγείρου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αίγειρος από την κοινότητα Αιγείρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρωγή αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από την κοινότητα Σώστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρπη αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλίστη αποσπάται από την κοινότητα Αμβροσίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Μέσης αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγροτικόν Ορφανοτροφείον αποσπάται από την κοινότητα Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από την κοινότητα Αιγείρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλλίστη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Καλλίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα Φαναρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Αγροτικόν Ορφανοτροφείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Αρωγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Καλλίστη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Πόρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μεσούνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μελέτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Παραλία Μέσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Νέα Καλλίστη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv