ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αρριανών (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρριανά από την κοινότητα Αρριανών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαρμένη αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δειλινά αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήπιον αποσπάται από την κοινότητα Νέας Σάντας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κίνυρα αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύκειον αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Πιστόν αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύστακας αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέδα αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλωμα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροφή αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικηταί αποσπάται από την κοινότητα Αρριανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρός Κέχρος αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστήριον αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμηλόν αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαράδρα αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέχρος αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλόη αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμπή αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καμπή αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούρλα αποσπάται από την κοινότητα Κέχρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμιγάδα αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οργάνη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βυρσίνη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόβαλον αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτίσκη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρανιά αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύμη αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από την κοινότητα Οργάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιάδα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραγάδα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεύρα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσοχή αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρόν αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομηρικόν αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδεία αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δροσινή αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλλύρα αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρατος αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύμη αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατερμά αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάσσος αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Καλλυντήριον αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκός αποσπάται από το δήμο Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αρριανά στον οικισμό Φιλλύρα

09/05/2011

Ο οικισμός Κάτω Καμπή του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv