ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πατιοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πατιόπουλον από το δήμο Θυάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζελμί αποσπάται από το δήμο Θυάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάμινα αποσπάται από το δήμο Θυάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Άρτης

Κ. Πατιοπούλου (Άρτης)

ΦΕΚ 284Α - 03/10/1925

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Άρτης από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Άρτης και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Κ. Πατιοπούλου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 129Α - 15/04/1926

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Άρτης

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Κάμινα της κοινότητας διορθώνεται σε Κάμινος

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Ρέθα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Ξηρολείβαδον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Πλακωτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Ρουπακιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Ανοιξιάτικον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Τσούκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Τροχαλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Τάρλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Κάφορκον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Δαφνοπηγάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Λάλα - Λάκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Ζελμί της κοινότητας μετονομάζεται σε Φτελιά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δαφνοπηγάδι της κοινότητας διορθώνεται σε Δαφνοπηγάδιον

Ο οικισμός Τάρλα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δαφνοπηγάδιον της κοινότητας

Ο οικισμός Τροχαλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λάλα - Λάκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λάκκα

Το όνομα του οικισμού Κάφορκον της κοινότητας διορθώνεται σε Κατάφουρκον

Αναγνώριση του οικισμού Μπά και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Πετσάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

ΦΕΚ 127Α - 07/05/1948

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγριδίου

07/04/1951

Ο οικισμός Λάκκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλακωτή της κοινότητας

Ο οικισμός Λιβάδια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Ο οικισμός Μπά της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριανταφυλλούλα

ΦΕΚ 14Α - 03/02/1969

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Πατιόπουλον στον οικισμό Ανοιξιάτικον

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Φράγκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

Αναγνώριση του οικισμού Τάρλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πατιοπούλου

ΦΕΚ 249Α - 03/12/1971

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανοιξιάτικου

Κ. Ανοιξιάτικου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 249Α - 03/12/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πατιοπούλου

ΦΕΚ 173Α - 06/10/1972

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πατιοπούλου

Ο οικισμός Δαφνοπηγάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

Ο οικισμός Πετσάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

Ο οικισμός Τάρλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

Ο οικισμός Φράγκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πατιοπούλου

ΦΕΚ 126Α - 09/07/1987

Ο οικισμός Πλακωτή της κοινότητας μετονομάζεται σε Προφήτης Ηλίας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μαυροράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανοιξιάτικου

Αναγνώριση του οικισμού Πετράλωνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανοιξιάτικου

Αναγνώριση του οικισμού Σκρέικο και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανοιξιάτικου

Αναγνώριση του οικισμού Ψηλά Αλώνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Ανοιξιάτικου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μαυροράχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ξηρολείβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κατάφουρκον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Τριανταφυλλούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ψηλά Αλώνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ανοιξιάτικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Τσούκκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Σκρέικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μονή Ρέθα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv