ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαρωνείας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ξυλαγανή από την κοινότητα Ξυλαγανής και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ίσαλον αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάκος αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφορον αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από την κοινότητα Αμαράντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίμερος αποσπάται από την κοινότητα Ιμέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρώνεια αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ασκηταί αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκηταί αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Βέννας αποσπάται από την κοινότητα Μιράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μίρανα αποσπάται από την κοινότητα Μιράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέννα αποσπάται από την κοινότητα Μιράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από την κοινότητα Μιράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Ξυλαγανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εργάνη αποσπάται από την κοινότητα Ξυλαγανής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελαγία αποσπάται από την κοινότητα Πελαγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλκυών αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οχυρόν αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσκυνηταί αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Προσκυνητών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σταθμός Βέννας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Οχυρόν του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Αμπελάκια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιμέρου

Ο νέος οικισμός Αλμυρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Προσκυνητών

Ο νέος οικισμός Κρυονέρι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Προσκυνητών

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ίμερος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Ασκηταί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Μίρανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Βάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Προσκυνηταί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Άνω Ασκηταί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Ίσαλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Ξυλαγανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Βέννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Εργάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πλατανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Νέα Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Κρυονέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πάμφορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αμπελάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Μαρώνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αλμυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Λεύκες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αμάραντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Πελαγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο οικισμός Αλκυών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv