ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νέου Σιδηροχωρίου (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέον Σιδηροχώριον από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα Κοσμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παγούρια αποσπάται από την κοινότητα Μέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Θεοδώρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Καλαμόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μικρόν Δουκάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μαυρομμάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Παγούρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Μέγα Δουκάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο οικισμός Νέον Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κομοτηνής

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv