ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φιλλύρας (Ροδόπης)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φιλλύρα από την κοινότητα Φιλλύρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δροσινή αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρατος αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρδεία αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από την κοινότητα Αράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκός αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύμη αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσοχή αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Καλλυντήριον αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπρόν αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεύρα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομηρικόν αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάσσος αποσπάται από την κοινότητα Αρίσβης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατερμά αποσπάται από την κοινότητα Γρατινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραγάδα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκιάδα αποσπάται από την κοινότητα Φιλλύρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Ραγάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Κάτω Δροσινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Νεύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Εσοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Άγρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Λαμπρόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Αρχοντικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Βραγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Ομηρικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Αρδεία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Άνω Δροσινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Φιλλύρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Άρατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Δρύμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Πατερμά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Πάσσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Νέον Καλλυντήριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο οικισμός Δοκός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρριανών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv