ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ραχών (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χριστός από την κοινότητα Ραχών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Μουντέ αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λομβαρδάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρκινάγριον αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από την κοινότητα Καρκιναγρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάνουρας αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενιστής αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνιάδοι αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ράχες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρακάδες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακάδες αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξήντα αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυριαννός αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προεσπέρα αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κάτω Ράχες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λομβαρδάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Καρκινάγριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Ξήντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Νάνουρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Τσακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μαυριαννός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μονή Μουντέ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κουνιάδοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Αρμενιστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Προεσπέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο οικισμός Βρακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ικαρίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv