ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μακροταντάλου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μακροτάνταλον από το δήμο Γαυρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλλιβάρι αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαρίδιον αποσπάται από το δήμο Γαυρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος και Ασύρματος Φάσης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

16/05/1928

Ο οικισμός Φάρος και Ασύρματος Φάσης της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μερμηγκές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Μεργαλιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Κάλαμος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Χάρτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλλιβάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Καλυβάριον

Ο οικισμός Μεργαλιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιστού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μερμηγκές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάλαμος της κοινότητας καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μερμηγκιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιστό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακροταντάλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιστού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Καλυβάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Βαρίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Χάρτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Μακροτάνταλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Ο οικισμός Μερμηγκιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Υδρούσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv