ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κερκίνης (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ροδόπολις από το δήμο Ροδόπολης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από το δήμο Ροδόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο Ροδόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από το δήμο Ροδόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο Ροδόπολης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανούσσα αποσπάται από την κοινότητα Καστανούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Καστανούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ποροΐων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πορόια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ποροΐων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερκίνη αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Μακρινίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινίτσα αποσπάται από την κοινότητα Μακρινίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από την κοινότητα Πλατανακίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Πορόια αποσπάται από την κοινότητα Άνω Ποροΐων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδιά αποσπάται από την κοινότητα Λιβαδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Παναγία του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Κορυφούδι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κερκίνης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Ροδόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Άνω Πορόια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Λιβαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Μακρινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Κερκίνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Καστανούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Κάτω Πορόια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv