ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κορμίστας (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Μπάφρα από την κοινότητα Νέας Μπάφρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ηλιοκώμη αποσπάται από την κοινότητα Ηλιοκώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορμίστα αποσπάται από την κοινότητα Κορμίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Εικοσιφοινίσσης αποσπάται από την κοινότητα Κορμίστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Συμβολή αποσπάται από την κοινότητα Συμβολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συμβολή αποσπάται από την κοινότητα Συμβολής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Συμβολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Νέα Μπάφρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Άνω Συμβολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Μονή Εικοσιφοινίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Ηλιοκώμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Κορμίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv