ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πετριτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέον Πετρίτσιον από την κοινότητα Νέου Πετριτσίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ακριτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θρακικό αποσπάται από την κοινότητα Ακριτοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από την κοινότητα Βυρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βυρώνεια αποσπάται από την κοινότητα Βυρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυρώνεια αποσπάται από την κοινότητα Βυρωνείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γόνιμον αποσπάται από την κοινότητα Γονίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από την κοινότητα Μανδρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Μεγαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γόνιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Θρακικό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Βυρώνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Νέον Πετρίτσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Μανδράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Άνω Βυρώνεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σιντικής

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv