ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκουτάρεως (Σερρών)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σκούταρι από την κοινότητα Σκουτάρεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Ελένη αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Ελένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδελφικόν αποσπάται από την κοινότητα Αδελφικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακούσσα αποσπάται από την κοινότητα Βαμβακούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καμήλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από την κοινότητα Κουβουκλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από την κοινότητα Κουμαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωνσταντινάτο αποσπάται από την κοινότητα Κωνσταντινάτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από την κοινότητα Πεπονιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Βαμβακούσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Αγία Ελένη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Αδελφικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κουμαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κάτω Καμήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Κωνσταντινάτο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερρών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv