ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιθίκων (Τρικκάλων)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τύρνα

Ο οικισμός Δραμίζι προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Καλόγηροι προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Λάντζου προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Τυχάϊ προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Ζιόλι προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Γκαβαλιόρα προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Βίτσαινα προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Βετερνίκον προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Κούτσαινα προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Περτούλι προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Ράχοβον προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Πύρρα προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Πόρτα Παναγιά προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Γραβανάκι προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Πόρτα Παζάρ προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Δούσικον προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ράχοβον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πόρτα Παναγιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γραβανάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Πύρρας προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Γκούρας προσαρτάται στο δήμο Αιθίκων

Δ. Αιθίκων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Πόρτα Παζάρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πόρτα Παζάρ

Ο οικισμός Δούσικον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουσίκου

Ο οικισμός Τύρνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τύρνας

Ο οικισμός Καλόγηροι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλογήρων

Ο οικισμός Δραμίζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραμιζίου

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοκαρυάς

Ο οικισμός Περτούλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περτουλίου

Ο οικισμός Πύρρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πύρρας

Ο οικισμός Κούτσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσαίνων

Ο οικισμός Βετερνίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βετερνίκου

Ο οικισμός Μονή Γκούρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πόρτα Παζάρ

Ο οικισμός Ταχάϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τύρνας

Ο οικισμός Λάντζου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλογήρων

Ο οικισμός Ζιόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλογήρων

Ο οικισμός Γκαβαλιόρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παλαιοκαρυάς

Ο οικισμός Μονή Αγίου Βησσαρίωνος Πύρρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πύρρας

Ο οικισμός Βύτσενα ή Βούτσενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βετερνίκου

Το όνομα του οικισμού Τυχάϊ του δήμου διορθώνεται σε Ταχάϊ

Το όνομα του οικισμού Βίτσαινα του δήμου διορθώνεται σε Βύτσενα ή Βούτσενα

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Μονή Προφήτου Ηλιού του δήμου καταργείται.

Δ. Αιθήκων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ελάτη από την κοινότητα Ελάτης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθαμανία αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντερόν αποσπάται από την κοινότητα Βροντερού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από την κοινότητα Γαρδικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φορτώσι αποσπάται από την κοινότητα Δέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακάριον αποσπάται από την κοινότητα Δέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέση αποσπάται από την κοινότητα Δέσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Δροσοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάχα αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλατανέοι αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιπιότα αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόγηροι αποσπάται από την κοινότητα Καλογήρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραϊδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεραϊδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περτούλι αποσπάται από την κοινότητα Περτουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύρρα αποσπάται από την κοινότητα Πύρρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δροσοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Φορτώσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Καλόγηροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Δέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Ξυλοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Βλατανέοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Αθαμανία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Βροντερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Βακάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Νεραϊδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Πύρρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Λιπιότα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Βλάχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Περτούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv