ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νεράιδας (Τρικάλων)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεράιδα από την κοινότητα Νεράιδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αρματολικόν αποσπάται από την κοινότητα Αρματολικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεφαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αρματολικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκλήθρα αποσπάται από την κοινότητα Αρματολικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γράβος αποσπάται από την κοινότητα Αρματολικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γούρνες αποσπάται από την κοινότητα Αρματολικού και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαφίνα αποσπάται από την κοινότητα Νεράιδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα Παχτουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παχτούριον αποσπάται από την κοινότητα Παχτουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκλήθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Νεράιδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Λαφίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Λεφαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Γούρνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Γράβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Παχτούριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Ο οικισμός Αρματολικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv