ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γοργοποτάμου (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μοσχοχώρι από την κοινότητα Μοσχοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Βαρδάται αποσπάται από την κοινότητα Βαρδάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από την κοινότητα Γοργοποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλβαντζαίικα αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από την κοινότητα Δαμάστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από την κοινότητα Δελφίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από την κοινότητα Δύο Βουνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ελευθεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Ηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από την κοινότητα Κουμαριτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Κρίκελλον αποσπάται από την κοινότητα Νέου Κρικέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οίτη αποσπάται από την κοινότητα Οίτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνός αποσπάται από την κοινότητα Οίτης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Οίτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Χαλβαντζαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δύο Βουνά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Δέλφινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Νέον Κρίκελλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Δαμάστας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Σκαμνός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Άνω Δαμάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Κάτω Δαμάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Κουμαρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Ελευθεροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Γοργοπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο οικισμός Άνω Βαρδάται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λαμιέων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv